Oxynorm 20 mg online

Oxynorm 20 mg online

Kategorie:

£480.00

Compare

Beschreibung

Oxynorm 20 mg online

Kwaliteit Oxynorm 20 mg online zonder recept

OxyNorm 5, 10, 20 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

OxyNorm® 5 mg, 10 mg en 20 mg capsules

oxycodon hydrochloride

Dit geneesmiddel bevat oxycodon, een opioïde dat verslavend kan zijn. U kunt ontwenningsverschijnselen krijgen als u er plotseling mee stopt.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Oxynorm 20 mg online Bewaar deze bijsluiter. Mogelijk moet u het nog een keer lezen.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Deel het niet met anderen. Het kan hen schaden, zelfs als hun tekenen van ziekte identiek zijn aan die van u.
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.
In deze bijsluiter:

1. Wat zijn OxyNorm-capsules en waarvoor worden ze gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u OxyNorm-capsules inneemt?
3. Hoe OxyNorm-capsules innemen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u OxyNorm-capsules?
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

1. Wat zijn OxyNorm-capsules en waarvoor worden ze gebruikt?

Dit geneesmiddel is aan u voorgeschreven om matige tot ernstige pijn te verlichten. Het bevat oxycodon, dat behoort tot een klasse geneesmiddelen die opioïden worden genoemd en die ‚pijnstillers‘ zijn. Dit geneesmiddel is aan u voorgeschreven en mag niet aan iemand anders worden gegeven. Opioïden kunnen verslavend zijn en u kunt ontwenningsverschijnselen krijgen als u plotseling stopt met het gebruik ervan. Uw voorschrijvende arts moet u hebben uitgelegd hoe lang u het middel zult gebruiken en wanneer het passend is om te stoppen, en hoe u dit veilig kunt doen.

Oxynorm 20 mg online 2. Wat u moet weten voordat u OxyNorm-capsules inneemt?

Neem geen OxyNorm-capsules als u:

allergisch (overgevoelig) bent voor oxycodon of voor één van de andere bestanddelen van de capsules (vermeld in rubriek 6 van deze bijsluiter);
ademhalingsproblemen heeft, zoals B. ernstige chronische obstructieve longziekte, ernstige bronchiale astma of ernstige ademhalingsdepressie. Uw arts heeft u verteld of u een van deze aandoeningen heeft. Symptomen kunnen zijn: kortademigheid, hoesten of langzamer of zwakker ademen dan verwacht;
een aandoening heeft waarbij de dunne darm niet goed werkt (paralytische ileus), uw maag langzamer leegt dan zou moeten (vertraagde maagontlediging) of u heeft hevige buikpijn;
een hartprobleem heeft na een langdurige longaandoening (cor pulmonale);
als u een hoog kooldioxidegehalte in uw bloed heeft. Symptomen kunnen duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid, kortademigheid en hoofdpijn zijn;
matige tot ernstige leverproblemen heeft. Als u andere langdurige leverproblemen heeft, mag u alleen deze capsules gebruiken

Hoe lang is OxyNorm effectief?
Afbeeldingsresultaat voor hoe Oxynorm gebruikt
Het pijnstillende effect van oxycodon met onmiddellijke afgifte zal binnen vier tot zes uur afnemen, maar het medicijn kan nog tot vier dagen lang in het speeksel en de urine worden gedetecteerd en in het haar gedurende 90 dagen na de laatste dosis.

Wat gebeurt er als u stopt met het gebruik van OxyNorm?
Ontwenningsverschijnselen zoals rusteloosheid, slaapproblemen, prikkelbaarheid, agitatie, angst, uw hartslag voelen (hartkloppingen), verhoogde bloeddruk, misselijkheid of braken, diarree, trillen, rillen of zweten kunnen optreden als u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel.

De oplossing, geconcentreerde oplossing, tablet en capsule worden meestal om de 4 tot 6 uur met of zonder voedsel ingenomen, hetzij naar behoefte voor pijn, hetzij als regelmatig geplande medicatie. De tabletten met verlengde afgifte (Oxycontin) worden elke 12 uur met of zonder voedsel ingenomen.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Oxynorm 20 mg online“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert