Koop Elvanse 70 mg online

Koop Elvanse 70 mg online

Kategorie:

£500.00

Compare

Beschreibung

Koop Elvanse 70 mg online

Een indicatie is een term die wordt gebruikt voor de lijst met aandoeningen, symptomen of ziekten waarvoor het geneesmiddel door de patiënt wordt voorgeschreven of gebruikt. Paracetamol of paracetamol wordt bijvoorbeeld door de patiënt gebruikt bij koorts, of de arts schrijft het voor bij hoofdpijn of pijn in het lichaam. Nu zijn koorts, hoofdpijn en pijn in het lichaam de indicaties van paracetamol. Een patiënt moet op de hoogte zijn van de indicaties van medicijnen die worden gebruikt voor veelvoorkomende aandoeningen, omdat ze vrij verkrijgbaar zijn in de apotheek, dus zonder recept van de arts.
​Elvanse 70mg® is geïndiceerd voor de behandeling van:

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)
Matige tot ernstige eetbuistoornis (BED).
Beperking van gebruik:

Elvanse 70 mg is niet geïndiceerd of aanbevolen voor gewichtsverlies. Het gebruik van andere sympathicomimetica voor gewichtsverlies is in verband gebracht met ernstige cardiovasculaire bijwerkingen. De veiligheid en werkzaamheid van Elvanse 70 mg voor de behandeling van obesitas zijn niet vastgesteld.

Elvanse 70 mg dimesylaat wordt gebruikt voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder. Elvanse 70 mg dimesylaat wordt ook gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige eetbuistoornis (BED). Het behoort tot de groep geneesmiddelen die stimulerende middelen voor het centrale zenuwstelsel (CZS) worden genoemd.

Elvanse 70 mg dimesylaat verhoogt de aandacht en vermindert rusteloosheid bij kinderen en volwassenen die overactief zijn, zich niet erg lang kunnen concentreren, snel afgeleid en impulsief zijn. Elvanse 70 mg dimesylaat wordt gebruikt als onderdeel van een totaalbehandelingsprogramma dat ook sociale, educatieve en psychologische behandeling omvat.

Elvanse 70 mg dimesylaat is alleen verkrijgbaar op voorschrift van uw arts.

Koop Elvanse 70 mg online

Voorbehandeling Screening
Voorafgaand aan de behandeling van kinderen, adolescenten en volwassenen met CZS-stimulantia, waaronder Elvanse 70 mg, moet worden beoordeeld op de aanwezigheid van een hartaandoening (bijv. een zorgvuldige voorgeschiedenis, familiegeschiedenis van plotseling overlijden of ventriculaire aritmie, en lichamelijk onderzoek).

Om het misbruik van CZS-stimulerende middelen, waaronder Elvanse 70 mg, te verminderen, dient u het risico op misbruik te beoordelen voordat u het voorschrijft. Houd na het voorschrijven een zorgvuldige registratie bij, informeer patiënten over misbruik, controleer op tekenen van misbruik en overdosering en evalueer opnieuw de noodzaak van het gebruik van Elvanse 70 mg.

Algemene gebruiksaanwijzing
Neem Elvanse 70 mg ’s ochtends oraal in met of zonder voedsel; vermijd middagdoses vanwege het potentieel voor slapeloosheid. Elvanse 70 mg kan op een van de volgende manieren worden toegediend:

Slik Elvanse 70 mg capsules heel door, of
Capsules openen, leegmaken en de gehele inhoud mengen met yoghurt, water of sinaasappelsap. Als de inhoud van de capsule samengeperst poeder bevat, kan een lepel worden gebruikt om het poeder uit elkaar te halen. De inhoud moet worden gemengd totdat deze volledig is opgelost. Consumeer het hele mengsel onmiddellijk. Het mag niet worden bewaard. Het actieve ingrediënt lost volledig op zodra het is gedispergeerd; er kan echter een film met de inactieve ingrediënten in het glas of de container achterblijven als het mengsel eenmaal is geconsumeerd. Neem niet minder dan één capsule per dag en een enkele capsule mag niet worden gedeeld.
Dosering voor de behandeling van ADHD
De aanbevolen startdosis is 30 mg eenmaal daags ’s morgens bij patiënten van 6 jaar en ouder. De dosering kan worden aangepast in stappen van 10 mg of 20 mg met intervallen van ongeveer wekelijks tot een maximale dosis van 70 mg/dag.

Koop Elvanse 70 mg online

Dosering voor de behandeling van matige tot ernstige BED bij volwassenen
De aanbevolen aanvangsdosis is 30 mg/dag, te titreren in stappen van 20 mg met tussenpozen van ongeveer een week om de aanbevolen doeldosis van 50 tot 70 mg/dag te bereiken. De maximale dosis is 70 mg/dag. Stop met Elvanse 70 mg als de eetbuien niet verbeteren.

Dosering bij patiënten met nierinsufficiëntie
Bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (GFR 15 tot < 30 ml/min/1,73 m²) mag de maximale dosis niet hoger zijn dan 50 mg/dag. Bij patiënten met nierziekte in het eindstadium (ESRD, GFR < 15 ml/min/1,73 m²) is de maximaal aanbevolen dosis 30 mg/dag.

Doseringsaanpassingen als gevolg van geneesmiddelinteracties
Middelen die de pH van de urine veranderen, kunnen de uitscheiding via de urine beïnvloeden en de bloedspiegels van amfetamine veranderen. Verzurende middelen (bijv. Ascorbinezuur) verlagen de bloedspiegels, terwijl alkaliserende de bloedspiegels verhogen. Pas de dosering van Elvanse 70 mg dienovereenkomstig aan.

Hoe moet ik lisdexamfetamine innemen?
Volg alle aanwijzingen op uw receptetiket. Uw arts kan af en toe uw dosis aanpassen. Gebruik dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

Lisdexamfetamine kan verslavend zijn. Deel nooit lisdexamfetamine met een andere persoon, vooral iemand met een voorgeschiedenis van drugsmisbruik of -verslaving. Bewaar de medicatie op een plek waar anderen er niet bij kunnen. Het verkopen of weggeven van dit medicijn is tegen de wet.

Neem lisdexamfetamine in met of zonder voedsel, als eerste in de ochtend.

Lees alle patiënteninformatie, medicatiehandleidingen en instructiebladen die aan u zijn verstrekt. Vraag uw arts of apotheker als u vragen heeft.

De kauwtablet moet worden gekauwd voordat u hem doorslikt.

Een lisdexamfetamine-capsule niet pletten, kauwen, breken of verdelen. Slik het geheel door.

Om het doorslikken te vergemakkelijken, kunt u de lisdexamfetamine-capsule openen en het geneesmiddel in een glas water of sinaasappelsap sprenkelen, of mengen met yoghurt. Nadat het geneesmiddel is opgelost, drinkt of eet u het mengsel meteen op. Bewaar niet voor later gebruik.

Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel zal uw arts uw voortgang tijdens regelmatige bezoeken moeten controleren. Vertel elke arts die u behandelt dat u dit geneesmiddel gebruikt. Koop Elvanse 70 mg online.

Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht, warmte en licht. Houd uw medicijnen bij. Lisdexamfetamine is een misbruikt medicijn en u moet weten of iemand uw geneesmiddel niet op de juiste manier of zonder recept gebruikt.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis?
Neem de gemiste dosis in zodra u eraan denkt, maar niet laat op de dag. Sla de gemiste dosis over als het bijna avond is. Neem geen extra geneesmiddel om een vergeten dosis in te halen.

Wat gebeurt er als ik een overdosis krijg?
Zoek dringende medische hulp of bel de Poison Help-lijn op 1-800-222-1222. Een overdosis lisdexamfetamine kan dodelijk zijn.

Symptomen van overdosering kunnen zijn: rusteloosheid, tremor, spiertrekkingen, snelle ademhaling, vijandigheid, geweld, paniek, spierpijn of spierzwakte en donker gekleurde urine. Deze symptomen kunnen worden gevolgd door depressie en vermoeidheid. Overdosering kan ook epileptische aanvallen of coma veroorzaken.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Koop Elvanse 70 mg online“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert